SOCIS. Persona física major d’edat amb capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tingui interès en les finalitats de l’associació i sigui familiar d’una persona amb TEA.

SOCIS COL·LABORADORS. Tota persona major d’edat que vulgui participar en l’associació i que no tingui cap vincle familiar amb una persona diagnosticada de TEA.

Et pots descarregar el foli de sol·licitud de soci, omplir-lo i fer-lo arribar a través de correu electrònic. O bé pot omplir el següent formulari:


SINO


10€/mes20€/mes25€/mes30€/mesAltres quantitats superiors ___€/mes


SINO