Entre d’altres, les nostres finalitats son:

  • Defensar la dignitat i drets de
    les persones amb TEA.
  • Oferir acollida, suport, informació, orientació, eines, formació i recursos a les famílies i a les persones amb TEA.
  • Donar a conèixer i sensibilitzar al conjunt de la societat sobre el TEA.
  • Difondre informació sobre tractaments i intervencions.
  • Promoure canvis en el sistema educatiu i donar suport i formació als professionals per millorar l’educació dels nens i nenes amb TEA.
  • Promoure un lleure inclusiu. I de manera general qualsevol acció que millori la  qualitat de vida de les persones amb TEA i les seves famílies.